Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Centra pro vědu a výzkum a obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo dne 10. června 2020.

 

 

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • ustanovuji pana doc. Ing. Petra Hájka, Ph.D. na místo vedoucího Centra pro vědu a výzkum, a to od 1. září 2020 na dobu tří let,
  • přijímám Ing. Jaroslava Kovárníka, Ph.D. na místo odborného asistenta na Ústav ekonomických věd, a to od 1. září 2020 na dobu dvou let, s plným pracovním úvazkem, 
  • přijímám JUDr. Oldřicha Řeháčka, Ph.D., LL.M. na místo asistenta na Ústav správních a sociálních věd, a to od 1. září 2020 na dobu jednoho roku, s plným pracovním úvazkem, 
  • přijímám doc. Mgr. Ing. Martina Boďu, PhD. na místo docenta pro Centrum pro  vědu a výzkum, a to od 1. září 2020 na dobu dvou let, s částečným pracovním úvazkem, 
  • přijímám doc. PhDr. Daniela Klimovského, PhD. na místo docenta pro Centrum pro  vědu a výzkum, a to od 1. září 2020 na dobu dvou let, s částečným pracovním úvazkem,
  • přijímám Ing. et Ing. Martina Lněničku, Ph.D. na místo odborného asistenta pro Centrum pro vědu a výzkum, a to od 1. září 2020 na dobu dvou let, s částečným pracovním úvazkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. děkan

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 15. června 2020

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení