Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se konalo 28. 5. 2020

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • přijmout doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D. na místo docenta pro obor humanitní vědy na Katedru ošetřovatelství, a to od 1. září 2020 na dobu 3 let s plným pracovním úvazkem;

 

  • ustanovit Mgr. Helenu Petržílkovou vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce, a to s účinností od 1. 9. 2020 na dobu 1 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 2. 6. 2020                                                                                           doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

                                                                                                                                                                        děkanka

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false