Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo 6. 5. 2020:

 

  • Přijímám Mgr. Lucii Valentinovou na místo asistentky v oboru religionistiky se specializací na teorii a metodologii religionistiky a řecké náboženství pro Katedru filozofie, a to od 1. června 2020 na dobu dvou let na plný pracovní úvazek.

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 11. května 2020 

 

 

                                                                                               doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

                                                                                                        děkan FF UPa

 

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false