Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se konalo 13. 5. 2021

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • přijmout Bc. Markétu Lorencovou na místo asistentky pro obor ošetřovatelství na Katedře ošetřovatelství, a to od 1. 9. 2021 na dobu 1 roku s částečným pracovním úvazkem s podmínkou ukončení magisterského studia nejdéle do 31. 8. 2021.


V Pardubicích dne 1. 6. 2021                                                     

                                                                                                     doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.                                                       
                                                                                                                 děkanka

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false