Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo dne 30. 10. 2019:

 

  • zařazuji na místo docenta VVCD pana doc. Ing. Petra Voltra, Ph.D., a to od 1. 12. 2019
  • zařazuji na místo odborného asistenta pro KDS pana Ing. Özgüra Yurdakula, a to od prvního dne následujícího měsíce po úspěšné obhajobě disertační práce za podmínky, že se obhajoba uskuteční nejpozději do 30. 6. 2020.

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 13. 11. 2019

 

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

    děkan

                                                                                                                     

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení