Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků, které se konalo dne 20. května 2021:

 

 

 

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení:

 

  • přijímám Ing. Radima Vondru, Ph.D. na místo odborného asistenta se zaměřením na elektronické obvody na Katedru elektrotechniky, a to s účinností od 1. 9. 2021 na dobu 3 let, s částečným pracovním úvazkem.

 

 

 

Pardubice 27. května 2021

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

                                                                                                               děkan

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false