Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se konalo 13. 5. 2021

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

 • ustanovit Mgr. Michala Kopeckého na místo vedoucího Katedry ošetřovatelství, a to s účinností od 1. 11. 2021 do 31. 7. 2024;
 • ustanovit Mgr. Helenu Poláčkovou na místo vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce, a to s účinností od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2024;
 • ustanovit Mgr. Jana Pospíchala, Ph.D. na místo vedoucího Katedry klinických oborů, a to s účinností od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2024;
 • přijmout doc. MUDr. Vlastu Dostálovou, Ph.D., MBA na místo docentky pro obor anestezie a resuscitace na Katedře klinických oborů, a to od 1. 9. 2021 na dobu 3 let, s částečným pracovním úvazkem;
 • přijmout Ing. Danielu Vincentovou na místo asistentky pro obor radiologie na Katedře klinických oborů, a to od 1. 9. 2021 na dobu 1 roku, s částečným pracovním úvazkem;
 • zařadit Mgr. Kristýnu Šoukalovou, Ph.D. na místo odborné asistentky pro obor ošetřovatelství na Katedře ošetřovatelství, a to s účinností od 1. 6. 2021;
 • přijmout PhDr. Jitku Tomanovou, Ph.D. na místo odborné asistentky pro obor ošetřovatelství na Katedře ošetřovatelství, a to od 1. 9. 2021 na dobu 1 roku s částečným pracovním úvazkem;
 • přijmout Mgr. Michaelu Slavíkovou na místo asistentky pro obor ošetřovatelství se zaměřením na perioperační péči na Katedře ošetřovatelství, a to od 1. 9. 2021 na dobu 3 let s částečným pracovním úvazkem;
 • přijmout Bc. Anetu Půlpánovou na místo asistentky pro obor porodní asistence na Katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce, a to od 1. 9. 2021 na dobu 1 roku, s částečným pracovním úvazkem s podmínkou ukončení magisterského studia nejdéle do 31. 8. 2021;
 • přijmout Mgr. Kláru Kolářovou na místo asistentky pro obor porodní asistence na Katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce, a to od 1. 9. 2021 na dobu 1 roku, s částečným pracovním úvazkem;
 • přijmout MUDr. Zuzanu Navrátilovou na místo asistentky pro obor porodnictví a gynekologie na Katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce, a to od 1. 9. 2021 na dobu 3 let, s částečným pracovním úvazkem;

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 24. 5. 2021                                                                  doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

                                                                                                                                       děkanka

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false