Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Rozhodnutí děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst vedoucích ústavů a obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo dne 11. února 2021

 

 

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • ustanovuji pana doc. Ing. Jana Černohorského, Ph.D. na místo vedoucího Ústavu ekonomických věd, a to od 1. března 2021 na dobu tří let,
  • ustanovuji paní Ing. Michaelu Kotkovou Stříteskou, Ph.D. na místo vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu, a to od 1. března 2021 na dobu tří let,
  • ustanovuji pana RNDr. Ing. Oldřicha Horáka, Ph.D. na místo vedoucího Ústavu systémového inženýrství a informatiky, a to od 1. března 2021 na dobu tří let,
  • zařazuji pana prof. Ing. Petra Hájka, Ph.D. na místo profesora Centra pro vědu a výzkum, a to od 1. března 2021,
  • přijímám pana Ing. Jakuba Jecha na místo asistenta na Ústav systémového inženýrství a informatiky, a to od 1. září 2021 na dobu 1 roku, s plným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

děkan

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 15. února 2021

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false