Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty chemicko-technologické

Univerzity Pardubice

o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

         __________________________________________________________________________

 

čj.: sfcht/11/21                                                                                          

 

 

Ve smyslu článku 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice  z v e ř e j ň u j i  své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo dne 15. 1. 2021

 

  • zařazuji prof. Ing. Miloslava Pouzara, Ph.D. na místo profesora na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství se zaměřením na environmentální analýzu, toxikologii a ekotoxikologii, a to od 1. 2. 2021

 

  • zařazuji Ing. Kateřinu Hrdou, Ph.D. místo odborného asistenta na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství se zaměřením na environmentální analýzu, toxikologii a ekotoxikologii, a to od 1. 2. 2021

 

  • zařazuji Ing. Jitku Klikarovou, Ph.D. na místo odborného asistenta na Katedře analytické chemie se zaměřením na HPLC, HPLC-MS a analýzu přírodních látek, a to od 1. 2. 2021

 

  • zařazuji Mgr. Jiřího Handla, Ph.D. na místo odborného asistenta na Katedře biologických a biochemických věd pro obor Fyziologie a buněčná biologie, a to od 1. 2. 2021

 

  • zařazuji Ing. Miroslava Kohla, Ph.D. na místo odborného asistenta na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek, a to od 1. 2. 2021 na dobu 3 let

 

  • přijímám Ing. Ladu Dubnovou na místo asistenta na Katedře fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu, a to od 1. 10. 2021 s plným pracovním úvazkem na dobu 3 let

 

V Pardubicích dne 25. 1. 2021

 

 

 

 

                                                                                               prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

                                                                                                             děkan FChT

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false