Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí o konaném výběrovém řízení na přednostu Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice

 

Na základě výběrového řízení, které se konalo 15. 12. 2020 v posluchárně Pardubické nemocnice byl na pozici přednosty Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice vybrán

 

doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.,

 

                                                                                                                                                                                                                        a to s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 31. 12. 2020

 

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA                                                                                doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Generální ředitel NPK, a.s.                                                                                      děkanka FZS UPCE

 


 

 

 

Rozhodnutí o konaném výběrovém řízení na přednostu Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice

 

Na základě výběrového řízení, které se konalo 15. 12. 2020 v posluchárně Pardubické nemocnice byl na pozici přednosty Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice vybrán

 

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.,

 

a to s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.

 

Zároveň se výše jmenovaný přijímá na místo odborného asistenta na Katedře klinických oborů Fakulty zdravotnických studií, Univerzity Pardubice, a to s účinností od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2025 s částečným pracovním úvazkem.

 

 

 

V Pardubicích dne 31. 12. 2020

 

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA                                                                                doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Generální ředitel NPK, a.s.                                                                                      děkanka FZS UPCE

 

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false