Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

 

 

 

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo 14. 10. 2019:

 

  • Ustanovuji Mgr. Filipa Grygara, Ph.D., na místo vedoucího Katedry filozofie od 1. listopadu 2019 na dobu 3 let

 

  • Ustanovuji doc. Mgr. Pavla Marka, Ph.D., na místo vedoucího Ústavu historických věd od 1. listopadu 2019 na dobu 3 let.

 

 

 

V Pardubicích dne 23. října 2019

 

 

                                                                                                prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                                          děkan FF UPa

 

 

 

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení