Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se konalo 15. 10. 2020

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • zařadit Mgr. Annu Lierovou, Ph.D. na místo odborné asistentky pro obor radiologie na Katedře klinických oborů, a to s účinností od 1. listopadu 2020;

 

  • ustanovit Mgr. Michala Kopeckého na místo vedoucího Katedry ošetřovatelství, a to s účinností od 1. 11. 2020 na dobu 1 roku;

 

  • zařadit PhDr. Kateřinu Horáčkovou, Ph.D. na místo odborné asistentky pro obor ošetřovatelství na Katedře ošetřovatelství, a to s účinností od 1. 11. 2020;

 

  • přijmout prof. MUDr. Luboše Sobotku, CSc. na místo profesora pro obor vnitřního lékařství na Katedře ošetřovatelství, a to s účinností od 1. 12. 2020 na dobu 3 let, s částečným pracovním úvazkem;

 

  • přijmout Mgr. Michaelu Švarcovou na místo asistentky pro obor porodní asistence na Katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce, a to s účinností od 1. 1. 2021 na dobu 1 roku, s částečným pracovním úvazkem;

 

  • přijmout Blanku Tiainen, MHS na místo asistentky pro obor porodní asistence na Katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce, a to s účinností od 1. 1. 2021 na dobu 2 let, s částečným pracovním úvazkem;

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 27. 10. 2020                                                  doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

                                                                                                                                  děkanka

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false