Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo 2. 10. 2020:

 

  • Zařazuji prof. PhDr. Miroslava Šedivého, Ph.D. na místo profesora se zaměřením na politické dějiny Evropy 19. století na Ústav historických věd, a to od 5. 10. 2020 (výše pracovního úvazku a délka trvání pracovního poměru zůstávají).

 

 

V Pardubicích dne 5. října  2020      

 

 

 

 

 

                                                                                            doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

                                                                                                        děkan FF UPa

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false