Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo 10. 9. 2020:

 

  • Přijímám Mgr. Františka Novotného na místo asistenta se zaměřením na teorii religionistiky a antropologii náboženství na Katedru filosofie a religionistiky, a to od 1. 2. 2021 na dobu 2 let s polovičním pracovním úvazkem.

 

 

 

V Pardubicích dne 11. září 2020      

 

 

 

 

 

                                                                                            doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

                                                                                                        děkan FF UPa

 

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení