Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Rozhodnutí děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo dne 27. srpna 2020.

 

 

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • Přijímám Bc. et Mgr. Jana Štěpánka na místo asistenta na Ústav matematiky a kvantitativních metod, a to od 15. září 2020 na dobu dvou let, s plným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

děkan

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 31. srpna 2020

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení