Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty chemicko-technologické

Univerzity Pardubice

o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

         __________________________________________________________________________

 

                                                                                       čj.: sfcht/170/20                                                                                          

 

 

Ve smyslu článku 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice  z v e ř e j ň u j i  své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo dne 25. 8. 2020

 

 

  • zařazuji doc. Ing. Davida Veselého, Ph.D. na místo docenta na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek, a to od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou

 

 

V Pardubicích dne 26. 8. 2020

 

 

 

 

 

 

                                                                                               prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

                                                                                                             děkan FChT

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení