Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

 

Rozhodnutí děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků, které se konalo dne 21. července 2020:

 

 

 

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení:

 

  • přijímám Ing. Tomáše Krejčího na místo asistenta ve Výzkumném centru FEI se zaměřením na programování vysokorychlostního hardwaru a FPGA, a to od 1. 9. 2020 na dobu 3 let, s částečným pracovním úvazkem.

 

 

 

Pardubice 29. července 2020

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

                                                                                                                                                                        děkan

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false