Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice pro Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo dne 10. června 2020.

 

 

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • přijímám JUDr. Barboru Kovářovou na místo asistenta na Ústav správních a sociálních věd, a to od 1. září 2020 na dobu jednoho roku, s plným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

                                                                                                         děkan

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 24. července 2020

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení