Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků Jazykového centra Univerzity Pardubice,

které se konalo dne 7. července 2020

 

 

Po obdržení výsledku výběrového řízení zveřejňuji ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice své rozhodnutí:

 

  • přijímám paní Mgr. Libuši Pasekovou Jelínkovou na místo asistentky pro obor čeština jako cizí jazyk pro Jazykové centrum, a to od 1. 9. 2020,

           na dobu 3 let, tj. do 31. 8. 2023, s částečným pracovním úvazkem.

 

  • přijímám pana Mgr. Attilu Pató, Ph.D. na místo odborného asistenta pro obor anglický jazyk pro Jazykové centrum, a to od 1. 9. 2020,

           na dobu 3 let, tj. do 31. 8. 2023, s částečným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 14.7. 2020

 

 

 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

rektor Univerzity Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení