Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo 1. 7. 2020:

 

  • Přijímám PhDr. Jana Frolíka, CSc., na místo odborného asistenta se zaměřením na archeologii středověku, zejména pak na výzkum hradišť, měst a církevních staveb pro Ústav historických věd, a to od 1. září 2020 na dobu tří let na poloviční pracovní úvazek.
  • Přijímám doc. PhDr. Miroslava Šedivého, Ph.D., na místo docenta se zaměřením na politické dějiny Evropy 19. století pro Ústav historických věd, a to od 1. září 2020 na dobu tří let na částečný pracovní úvazek 0,7.
  • Přijímám dr hab. Magdalenu Szczyrbak na místo docentky lingvistiky AJ pro zajištění přednášek a seminářů, garantování předmětů a vědeckou a výzkumnou činnost v oboru pro Katedru anglistiky a amerikanistiky, a to od 1. září 2020 na dobu tří let na poloviční pracovní úvazek.

 

V Pardubicích dne 7. července 2020           

 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

děkan FF UPa

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení