Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkana Fakulty chemicko-technologické

Univerzity Pardubice

o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

         __________________________________________________________________________

 

                                                                                   č.j.: sfcht/30/20                                                                                          

 

 

Ve smyslu článku 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice  z v e ř e j ň u j i  své    rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo dne 16. 1. 2020

 

 

  • zařazuji doc. Ing. Lenku Husákovou, Ph.D. na místo docentky na Katedře analytické chemie, a to od 1. 2. 2020 na dobu neurčitou

 

  • zařazuji doc. RNDr. Petra Janíčka, Ph.D. na místo docenta na Ústavu aplikované fyziky a matematiky, a to od 1. 2. 2020 na dobu neurčitou

 

  • přijímám Ing. Jitku Klikarovou na místo asistentky na Katedře analytické chemie, a to od 1. 10. 2020 na dobu 3 let

 

  • zařazuji Ing. Patrika Čermáka, Ph.D. na místo odborného asistenta na Ústavu aplikované fyziky a matematiky, a to od 1. 2. 2020

 

  • zařazuji Ing. Milana Klikara, Ph.D. na místo odborného asistenta na Ústavu organické chemie a technologie na oddělení Organických materiálů, a to 1. 2. 2020

 

  • přijímám Ing. Jana Bartáčka na místo odborného asistenta na Ústavu organické chemie a technologie na oddělení Organické technologie, a to od 1. 10. 2020 na dobu 3 let s podmínkou, že do této doby úspěšně ukončí doktorské studium

 

 

  V Pardubicích dne 20. 1. 2020

 

 

 

 

 

 

                                                                                               prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

                                                                                                             děkan FChT

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení