Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií

Nemocnice Pardubického kraje

 

Výsledek výběrového řízení

na obsazení místa přednosty kliniky ORL Pardubické nemocnice a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se konalo dne 11. listopadu 2019

 

Rozhodnutí:

Na základě doporučení výběrové komise bude do pozice přednosty kliniky ORL PKN Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a FZS Univerzity Pardubice jmenován

MUDr. Jan Vodička , Ph.D. pro funkční období 5 let s platností od 1.12. 2019 do 30.11. 2024

V Pardubicích dne 20.11.2019

 

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA                                                                                        doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Přednosta představenstva                                                                                           děkanka fakulty zdravotnických studií

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.                                                                          Univerzita Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení