Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků, které se konalo dne 23. října 2019:

 

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení:

 

 

  • přijímám doc. Mgr. Jiřího Tučka, Ph.D. na místo docenta se zaměřením se zaměřením na výuku a výzkumnou činnost v oblasti matematiky nebo fyziky na Katedře matematiky a fyziky, a to od 1. 12. 2019 na dobu 3 let, s plným pracovním úvazkem.

 

 

 

Pardubice 25. října 2019

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení