Rozhodnutí děkanky FES o výsledku výběrového řízení

 

 

Rozhodnutí děkanky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Ústavu správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo dne 17. 6. 2019

 

 

 

Po obdržení výsledku výběrového řízení zveřejňuji ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice své rozhodnutí:

 

  • ustanovit na místo vedoucího Ústavu správních a sociálních věd Ing. Jana Fuku, Ph.D., a to od 1. 7. 2019 na dobu 1 roku s plným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

                                                                                                     děkanka FES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 24. 6. 2019

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení