Rozhodnutí děkana FR o výsledku výběrového řízení

 

Rozhodnutí děkana Fakulty restaurování

o výsledku výběrového řízení

na místa akademických pracovníků Fakulty restaurování,

které se konalo dne 28. 5. 2019 v Litomyšli

 

 

Ve smyslu č. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení:

 

  • zařazuji na místo asistenta Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita paní MgA. Adélu Škrabalovou, a to od 1. 10. 2019, s částečným pracovním úvazkem,
  • zařazuji na místo docenta Ateliéru restaurování kamene pana doc. Mgr. art. Jakub Ďoubala, Ph.D., a to od 1. 6. 2019,
  • přijímám na místo asistentky Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru paní BcA Martinu Zychovou, a to od 1. 10. 2019 (na dobu 3 let, s plným pracovním úvazkem) s podmínkou ukončení magisterského studia nejdéle do 30. 9. 2019,
  • zařazuji na místo profesora Ateliéru výtvarné přípravy pana prof. akad. mal. Tomáše Lahodu, a to od 1. 6. 2019,
  • zařazuji na místo odborného asistenta Katedry humanitních věd pana PhDr. Tomáše Kupku, Ph.D., a to od 1. 6. 2019.

 

 

Č.j.: fr/0022/19

PID 416 411

 

 

V Litomyšli dne 31.5.2019

 

 

                                                                                                                                                          Mgr. BcA. Radomír Slovik

                                                                                                                                                                        děkan

                                                                                                                                                              Fakulty restaurování

                                                                                                                                                               Univerzity Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení