Rozhodnutí děkanky o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se konalo 16. 1. 2020

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • přijmout Mgr. Kristinu Kabíčkovou na místo asistenta pro obor management a ekonomika ve zdravotnictví na Katedru klinických oborů, a to od 1. dubna 2020 na dobu 3 let s plným pracovním úvazkem;

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 27.1.2020                                                     doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

                                                                                                                                        děkanka

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení