Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

 

 

Rozhodnutí děkanky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo dne 17. 6. 2019

 

 

 

 

 

Po obdržení výsledku výběrového řízení zveřejňuji ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice své rozhodnutí:

 

 

 

  • přijmout na místo asistenta na Ústav podnikové ekonomiky a managementu pro oblast podnikové ekonomiky a managementu pana Ing. Martina Mlázovského., a to od 16. 9. 2019 na dobu 2 let s plným pracovním úvazkem;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

                                                                                                     děkanka FES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 6. 9. 2019

 

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení