Rozhodnutí děkanky FES o výsledku výběrového řízení

 

 

Rozhodnutí děkanky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo dne 17. 6. 2019

 

 

 

Po obdržení výsledku výběrového řízení zveřejňuji ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice své rozhodnutí:

 

 

 

  • zařadit na místo docenta na Ústav ekonomických věd doc. Ing. Liběnu Černohorskou, Ph.D., a to od 1. 7. 2019;
  • přijmout na místo odborného asistenta na Ústav podnikové ekonomiky a managementu pro oblast podnikové ekonomiky a managementu pana Ing. Petra Poláka, Ph.D., a to od 1. 9. 2019 na dobu 2 let s plným pracovním úvazkem;
  • přijmout na místo odborného asistenta na Ústav správních a sociální věd se zaměřením na oblast veřejné správy, řízení projektů ve veřejné správě a příbuzných disciplín s předpokladem výuky v anglickém jazyce paní Ruslanu Rudnitskou, Ph.D., a to od 1. 9. 2019 na dobu 1 roku s částečným pracovním úvazkem;
  • přijmout na místo asistenta na Ústav správních a sociální věd se zaměřením na oblast práva pana JUDr. Bc. Karla Rohra, a to od 1. 9. 2019 na dobu 1 roku s částečným pracovním úvazkem;
  • přijmout na místo asistenta na Ústav správních a sociální věd se zaměřením na oblast psychologie, komunikace a příbuzné disciplíny paní Mgr. Hanu Jelínkovou, a to od 1. 9. 2019 na dobu 1 roku s částečným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

                                                                                                     děkanka FES

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 24. 6. 2019

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení