Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se konalo 7. 4. 2022

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • přijmout Mgr. Gabrielu Medunovou, MBA na místo asistentky na Katedře klinických oborů, pro studijní program Organizace a řízení ve zdravotnictví, a to od 1.9.2022
    na dobu 3 let, s částečným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 13. 6. 2022                                                                                     

                                                                                                                                                      doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

                                                                                                                                                                   děkanka

false
Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false