Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií o výsledku výběrového řízení

 

Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se konalo 11. 11. 2021

 

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • přijmout Mgr. Radku Skorunkovou, Ph.D. na místo odborné asistentky pro obor psychologie na Katedře ošetřovatelství, a to od 1. 12. 2021 na dobu 3 let, s částečným pracovním úvazkem;

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 11. 11. 2021                                                                                                     doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

                                                                                                                                                                    děkanka

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false