Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se konalo 3.11.2022.

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • přijmout Mgr. Elišku Myšíkovou místo asistentky na Katedře klinických oborů, pro oblast ošetřovatelství se zaměřením na intenzivní péči, a to od 1. 2. 2023 na dobu 3 let, s částečným pracovním úvazkem.

 

  • zařadit Mgr. Kláru Václavíkovou, Ph.D. na místo odborné asistentky na Katedře ošetřovatelství, pro obor ošetřovatelství, a to od 1. 1. 2023.

 

  • přijmout Mgr. et Mgr. Oldřicha Hoška na místo asistenta na Katedře ošetřovatelství pro obor ošetřovatelství, a to od 1. 2. 2023 na dobu 2 let, s částečným pracovním úvazkem.

 

  • ustanovit Mgr. Zuzanu Červenkovou, Ph.D. na místo vedoucí Katedry klinických oborů, a to s účinností od 1.12.2022 na dobu 1 roku.

 

 

 

V Pardubicích dne 11.11.2022                                           doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

                                                                                                                              děkanka

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false