Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst vedoucích ústavů a obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo dne 24. února 2020

 

 

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

 • ustanovuji paní doc. Ing. Jolanu Volejníkovou, Ph.D. na místo vedoucí Ústavu ekonomických věd, a to od 1. března 2020 na dobu jednoho roku,
 • ustanovuji paní doc. Ing. Marcelu Koženou, Ph.D. na místo vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu, a to od 1. března 2020 na dobu jednoho roku,
 • ustanovuji pana Mgr. Libora Koudelu, Ph.D. na místo vedoucího Ústavu matematiky
  a kvantitativních metod, a to od 1. března 2020 na dobu tří let,
 • ustanovuji pana doc. Ing. Petra Hájka, Ph.D. na místo vedoucího Ústavu systémového inženýrství a informatiky, a to od 1. března 2020 na dobu tří let,
 • ustanovuji pana Ing. Jana Fuku, Ph.D. na místo vedoucího Ústavu správních
  a sociálních věd, s účinností od 1. července 2020, a to do 28. února 2023.
 • zařazuji pana Ing. Víta Jedličku, Ph.D. na místo odborného asistenta na Ústavu podnikové ekonomiky a managementu, a to od 1. března 2020,
 • přijímám paní Ing. et Ing. Barboru Zemanovou, Ph.D. na místo odborného asistenta na Ústavu podnikové ekonomiky a managementu, a to od 9. března 2020 na dobu neurčitou, s částečným pracovním úvazkem,
 • přijímám paní Ing. Kateřinu Myslivcovou, Ph.D. na místo odborného asistenta na Ústavu podnikové ekonomiky a managementu, a to od 1. září 2020 na dobu 2 let, s plným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

                                                                   děkan

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení