Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkana Fakulty restaurování
o výsledku výběrového řízení
na místa akademických pracovníků Fakulty restaurování,
které se konalo dne 7. 1. 2020 v Litomyšli

ve smyslu č. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení:

  • ustanovuji na místo vedoucího Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita pana Mgr. art. Jana Vojtěchovského, Ph.D., a to s účinností od 1. února 2020 na dobu 3 let,
  • ustanovuji na místo vedoucího Ateliéru výtvarné přípravy pana prof. akad mal. Tomáše Lahodu, a to s účinností od 1. února 2020 na dobu určitou do 28. února 2022,
  • na místo vedoucího Katedry humanitních věd pana prof. PhDr. Petra Fidlera,

a to s účinností od 1. února 2020 na dobu určitou do 31. srpna 2021.

Č.j.: fr/01/20
PID 427622

V Litomyšli dne 8. 1. 2020

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení