Rozhodnutí děkana o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo 22. 1. 2020:

  • Přijímám Mgr. Petru Kohlovou na místo asistenta pro výuku angloamerické literatury a angloamerických kulturních studií na katedru anglistiky a amerikanistiky od 1. února 2020 na dobu 3 let s plným pracovním úvazkem.

 

  • Ustanovuji PhDr. Biancu Beníškovou, Ph.D., na místo vedoucí katedry cizích jazyků, a to od 1. února 2020 na dobu 3 let.

 

  • Zařazuji Mgr. Ondřeje Krásu, Ph.D., na místo odborného asistenta se specializací na antickou filozofii a etiku pro katedru filozofie, a to od 1. února 2020 s plným pracovním úvazkem

 

  • Přijímám Patricka Keenana, M.A., na místo asistenta se specializací na etiku, a to od 1. dubna 2020 s plným pracovním úvazkem na dobu určitou do 30. 9. 2021.

 

  • Přijímám Mgr. Kateřinu Korábkovou, na místo asistenta se specializací na jazykovou a literární kulturu, na mediální studia a etiku novinářské práce na katedru literární kultury a slavistiky, a to od 1. února 2020 na dobu 3 let s polovičním pracovním úvazkem.

 

 

  • Zařazuji Mgr. Milana Durňaka, Ph.D., na místo odborného asistenta v oboru sociální a kulturní antropologie či oborech příbuzných se zaměřením na vizuální antropologii na katedru sociální a kulturní antropologie, a to od 1. února 2020.

 

  • Zařazuji Mgr. Tomáše Retku, Ph.D., na místo odborného asistenta v oboru sociální a kulturní antropologie či oborech příbuzných, ideálně se zaměřením na neziskový sektor, sociální politiku a občanskou společnost na katedru sociální a kulturní antropologie, a to od 1. února 2020 a zároveň prodlužuji pracovní poměr do 28. února 2023.

 

  • Přijímám Mgr. Helenu Pochobradskou, Ph.D., na místo odborného asistenta se zaměřením na spisovou a archivní službu pro Ústav historických věd, a to od 17. února 2020 na dobu 3 let s částečným pracovním úvazkem.

 

  • Přijímám Mgr. Františka Radka Václavíka na místo asistenta v oboru dějiny stavební kultury se zaměřením na problematiku průzkumu a dokumentace historických staveb na Ústav historických věd, a to od 17. února 2020 na dobu 3 let s částečným pracovním úvazkem.

 

V Pardubicích dne 27. ledna 2020                                      

                                                                                                                                                          doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

                                                                                                                                                                   děkan FF UPa

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení