Rozhodnutí děkana FZS o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se konalo 15. 11. 2018

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • přijmout doc. PhDr. Janu Marečkovou, Ph.D. na místo docentky na Katedru ošetřovatelství pro obor ošetřovatelství, a to od 1. ledna 2019 na dobu 3 let s částečným pracovním úvazkem;
  • přijmout doc. PhDr. Andreu Pokornou, Ph.D. na místo docentky na Katedru ošetřovatelství pro obor ošetřovatelství, a to od 1. ledna 2019 na dobu 3 let s částečným pracovním úvazkem;

 

 

V Pardubicích dne 22.11.2018                                                                    prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

                                                                                                                                      děkan

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení