Rozhodnuti děkana FF o výsledku výběrového řízení na místo tajemníka / tajemnice fakulty

 

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místo tajemníka/ tajemnice Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, které se konalo dne 23. 11. 2018

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení:

  • jmenovat tajemnicí Fakulty filozofické Univerzity Pardubice paní Ing. Veroniku Kovářovou, a to od 1. 2. 2019.

 

V Pardubicích dne 26. listopadu 2018

 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

děkan FF UPa

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení