Rozhodnutí děkana FF o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo 21. listopadu 2018

  • Přijímám Patrizii Setola  na místo vědeckého/akademického pracovníka se specializací na etiku pro Centrum etiky jako studium hodnoty člověka při katedře filozofie, a to od 2. ledna 2019 na dobu 2 let s plným pracovním úvazkem.

 

V Pardubicích dne 28. listopadu 2018

 

                                                                                                prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                                          děkan FF UPa

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení