Rozhodnutí děkana FF o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo dne 25. ledna 2018:

 

  • Ustanovuji Mgr. Olgu Roebuck, Ph.D. M. Litt. na místo vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky, a to od 5. února 2018, na dobu 3 let.

 

  • Zařazuji doc. Hugo Strandberga, Ph.D. na místo samostatného vědeckého pracovníka se specializací na etiku, a to od 19. února 2018

 

  • Zařazuji Mgr. Gabrielu Marii Gańczarczyk, Ph.D. na místo odborného asistenta se zaměřením na polský jazyk a literaturu, a to od 19. února 2018

     

 

V Pardubicích dne 5. února 2018

 

 

                                                                                                prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                                          děkan FF UPa

Výběrové řízení