Rozhodnutí děkana FF o výsledku výběrového řízení

 

 

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo 21. 6. 2019:

 

  • Zařazuji doc. Mgr. Tomáše Hejduka, Ph.D. na místo docenta s odbornou specializací na oblast politické a morální filosofie, antickou filosofii a dějiny české filosofie na Katedru filozofie  od 1. července 2019

 

  • Ustanovuji doc. Mgr. Tomáše Hejduka, Ph.D. na místo vedoucího Katedry filozofie od 1. září 2019 na dobu 3 let

 

  • Přijímám Mgr. Milana Durňaka na místo asistenta s odborným zaměřením na vizuální antropologii a teorii sociální antropologie pro Katedru sociální a kulturní antropologie od 1. září 2019 na dobu 3 let s plným pracovním úvazkem.

 

  • Ustanovuji PhDr. Adama Horálka, Ph.D. na místo vedoucího Katedry sociální a kulturní antropologie od 1. září 2019 na dobu 3 let., resp. prodlužuji jeho působení v pozici vedoucího na další období.

 

  • Přijímám Iana Younga na místo asistenta na výuku praktických jazykových cvičení, mluveného a psaného projevu a vybraných povinně volitelných předmětů pro Katedru anglistiky a amerikanistiky od 1. září 2019 na dobu 1 roku  s plným pracovním úvazkem.

 

 

  • Ustanovuji Ing. Jaroslava Myslivce, Ph.D. na místo vedoucího Katedry věd o výchově  

       od 1. září 2019 na dobu 3 let.

 

 

      V Pardubicích dne 24. června 2019

 

 

                                                                                                prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                                          děkan FF UPa

 

 

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení