Rozhodnutí děkana FEI o výsledku výběrového řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků, které se konalo dne 29. května 2019:

 

 

         Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí, a tím výsledek          

         výběrového řízení:

 

 

  • zařazuji Ing. Martina Ibla, Ph.D. na místo odborného asistenta se zaměřením na programování a vývoj softwaru na Katedře softwarových technologií, a to od 29. 9. 2019 na dobu 3 let, s plným pracovním úvazkem;
  • přijímám Ing. Marii Nedvědovou na místo asistenta se zaměřením na výuku matematických předmětů na Katedře matematiky a fyziky, a to od 1. 7. 2019 na dobu 3 let, s plným pracovním úvazkem.

 

 

 

        Pardubice 7. června 2019

 

 

 

 

 

 

       Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení