Rozhodnutí děkana FChT o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty chemicko-technologické
Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 __________________________________________________________________________

č.j.: sfcht/44/18

Ve smyslu článku 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice  z v e ř e j ň u j i  své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo dne 23. 1. 2018

  • ustanovuji prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D. na místo vedoucího Katedry fyzikální chemie, a to od 1. 2. 2018 na dobu 3 let
  • zařazuji prof. Ing. Romana Jambora, Ph.D. na místo profesora na Katedře obecné a anorganické chemie, a to od 1. 2. 2018
  • zařazuji prof. Ing. Filipa Bureše, Ph.D. na místo profesora na Ústavu organické chemie a technologie, a to od 1. 2. 2018
  • doc. Ing. Jiřího Pachmana, Ph.D. na místo docenta na Ústavu energetických materiálů, a to od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou
  • přijímám Mgr. Vladimíra Berana, Ph.D. na místo odborného asistenta na Katedře biologických a biochemických věd se specializací mikrobiologie, a to od 1. 2. 2018 jako zástup za mateřskou dovolenou s plným pracovním úvazkem

V Pardubicích dne 25. 1. 2018

                                                                                               prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
                                                                                                             děkan FChT

 

Výběrové řízení