Rozhodnutí děkana FChT o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkana Fakulty chemicko-technologické

Univerzity Pardubice

o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

         __________________________________________________________________________

 

                                                                                 čj.: sfcht/222/19                                                                                          

 

 

        Ve smyslu článku 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice  z v e ř e j ň u j i  své rozhodnutí,

        a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo dne 25. 6. 2019

 

  • ustanovuji prof. Ing. Miloš Sedláka, DrSc. na místo vedoucího Ústavu organické chemie a technologie, a to od 1. 7. 2019 na dobu 3 let

 

  • ustanovuji prof. Ing. Petra Mikuláška, CSc. na místo vedoucího Ústavu environmentálního a chemického inženýrství, a to od 1. 7. 2019 na dobu 3 let

 

  • ustanovuji prof. Ing. Čestmíra Drašara, Dr. na místo vedoucího Ústavu aplikované fyziky a matematiky, a to od 1. 7. 2019 na dobu 3 let

 

  • ustanovuji prof. Ing. Petru Šulcovou, Ph.D. na místo vedoucí Katedry anorganické technologie, a to od 1. 7. 2019 na dobu 3 let

 

  • ustanovuji prof. Mgr. Romana Kanďára, Ph.D. na místo vedoucího Katedry biologických a biochemických věd, a to od 1. 7. 2019 na dobu 3 let

 

  • ustanovuji prof. Ing. Petra Němce, Ph.D. na místo vedoucího Katedry polygrafie a fotofyziky, a to od 1. 7. 2019 na dobu 3 let

 

  • ustanovuji doc. Ing. Miloše Ferjenčíka, Ph.D. na místo vedoucího Ústavu energetických materiálů, a to od 1. 7. 2019 na dobu 3 let

 

 

       V Pardubicích dne 25. 6. 2019

 

 

 

 

                                                                                                                                  prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

                                                                                                                                              děkan FChT

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení