Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo 21. 6. 2022

 

  • Ustanovuji  doc. Mgr. Pavla Marka, Ph.D., na místo vedoucího Ústavu historických věd, a to od 1. 11. 2022 na dobu 3 let.

 

  • Ustanovuji  Ing. Jaroslava Myslivce, Ph.D., na místo vedoucího katedry věd o výchově, a to od 1. 9. 2022 na dobu 3 let.

 

  • Zařazuji  Mgr. Šárku Caitlín Rábovou, PhD., na místo odborné asistentky se zaměřením na gender history a dějiny těla v 19. a 20. století na Ústav historických věd,  a to od 15. 9. 2022.

 

 

  • Zařazuji prof. PhDr. Miroslava Šedivého, Ph.D., na místo profesora se zaměřením na politické dějiny Evropy 19. století na Ústav historických věd, a to od 1. 9. 2022.

 

  • Přijímám Mgr. et Mgr. Františka Válka, na místo asistenta se zaměřením na teorii religionistiky a antropologii náboženství na katedru filosofie a religionistiky, a to od 1. 9. 2022 na dobu 2 let, s částečným pracovním úvazkem.

 

  • Přijímám PhDr. Mgr. Zdeňka Čermáka na místo asistenta se zaměřením na psychologii v kombinaci se speciální pedagogikou na katedru věd o výchově, a to od 1. 9. 2022 na dobu 3 let, s částečným pracovním úvazkem.

 

  • Přijímám Mgr. Michaelu Konopíkovou, Ph.D., na místo odborné asistentky se zaměřením na antropologii aplikovanou na katedru sociální a kulturní antropologie, a to od 1. 9. 2022 jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, max. na dobu 3 let, s plným pracovním úvazkem.

 

  • Přijímám Mgr. Petru Ponocnou, Ph.D., na místo odborné asistentky na katedru sociální a kulturní antropologie, a to od 1. 9. 2022 na dobu 2 let, s plným pracovním úvazkem.

 

 

 

V Pardubicích 23. června 2022

 

                                                                                               doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

                                                                                                      děkan FF UPCE

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false