Rozhodnutí děkana Fakulty ekonomicko-správní o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice o výsledku výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, které se konalo dne 16. června 2022

 

Ve smyslu čl. 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice zveřejňuji své rozhodnutí:

 

  • přijímám paní doc. Ing. Pavlu Klepkovou Vodovou, Ph.D. na místo docentky na Ústav ekonomických věd se zaměřením na oblast financí, a to od 1. září 2022 na dobu 3 let, s plným pracovním úvazkem,
  • zařazuji paní prof. Ing. Jitku Komárkovou, Ph.D. na místo profesorky na Ústav systémového inženýrství a informatiky se zaměřením na systémové inženýrství a informatiku, a to od 1. července 2022,
  • přijímám paní Ing. Kateřinu Příhodovou na místo asistentky na Ústav systémového inženýrství a informatiky se zaměřením na systémové inženýrství a informatiku, a to od 1. září 2022 na dobu 1 roku, s plným pracovním úvazkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

                                                                                                                                                                            děkan

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false