Rozhodnutí děkana FChT o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

Rozhodnutí děkana Fakulty chemicko-technologické

Univerzity Pardubice

o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

_____________________________________________________________________________________________

 

čj.: sfcht/102/21

 

 

Ve smyslu článku 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice  z v e ř e j ň u j i  své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo dne 7. 4. 2021

 

  • přijímám prof. PharmDr. Martina Beránka, Ph.D. na místo profesora na Katedře biologických a biochemických věd pro obor Molekulární biologie, a to od 15. 4. 2021 s částečným pracovním úvazkem na dobu 3 let

 

  • přijímám Ing. Lucii Michalcovou na místo asistenta na Katedře biologických a biochemických věd pro obor Molekulární biologie, a to od 1. 5. 2021 na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou


V Pardubicích dne 7. 4. 2021
 

                                                                                                                           prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
                                                                                                                                      děkan FChT
                                                                                                                           

                                                                                                                      

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false