Rozhodnutí děkana Fakulty chemicko-technologické o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí děkana Fakulty chemicko-technologické

Univerzity Pardubice

o výsledku výběrového řízení na místa akademických pracovníků

         __________________________________________________________________________

 

                                                                                   čj.: sfcht/129/22                                                                                          

 

 

Ve smyslu článku 6 Řádu výběrového řízení Univerzity Pardubice  z v e ř e j ň u j i  své rozhodnutí, a tím výsledek výběrového řízení, které se konalo dne 13. června 2022

 

  • zařazuji Ing. Martinu Špryncovou, Ph.D. na místo odborné asistentky na Katedře biologických a biochemických věd pro obor Biochemie, a to od 1. října 2022 na dobu 3 let

 

  • přijímám Ing. Soňu Řezkovou, Ph.D. na místo odborné asistentky na Katedře analytické chemie se zaměřením na separační metody (kapalinová chromatografie, elektromigrační metody) a zejména jejich využití v analýze potravin, a to od 1. září 2022 na dobu 2 let s částečným pracovním úvazkem

 

 

 

V Pardubicích dne 15. června 2022

 

 

 

 

                                                                                                                                          prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

                                                                                                                                                     děkan FChT

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false