Projekt

Příprava modelových situací pro porodní asistentky

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Vnitřní granty FZS
Trvání:01.03.20 - 28.02.21
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií
Řešitel: Eva Welge MSc, BSc
Interní spoluřešitelé:Mgr. Markéta Moravcová Ph.D.

Cílem projektu je navázání spolupráce s budoucím aplikačními garanty pro plánovaný projekt TAČR a příprava některých součástí vzdělávání (modelových situací akutních stavů v porodní asistenci), které by byly do plánovaného systému celoživotního vzdělávání pro PA začleněny v rámci projektu TAČR. Dalším cílem je publikační aktivita související s tématem předpokládaného projektu TAČR. Dílčím cílem je navázání a propracování modelových situací pro studentky studijního programu Porodní asistence včetně zavedení systému evaluace modelových situací.