Projekt

Vnímání libosti pachů a kvality života osob s poruchou čichu

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Vnitřní granty FZS
Trvání:01.03.20 - 28.02.21
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií
Řešitel:Mgr. Pavlína Brothánková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:MUDr. Jan Vodička Ph.D.

Čich je pro člověka důležitou složkou kvality života a diagnostikování změn je akceptováno jako časný symptom neurologických a psychiatrických nemocí. Poruchy čichu mohou výrazně ovlivnit psychický stav a sociální komunikaci člověka. Rychlý nástup čichové dysfunkce a špatná prognóza prohlubuje negativní vnímání potíží. Mezi nejčastější příčiny poruch čichu patří sinonazální onemocnění, stavy po úrazu hlavy a povirové poruchy čichu. Novým Testem libosti pachů, vyšetřujeme čich pomocí 32 zásobníků naplněných hédonicky zabarvenými pachovými látkami, z nichž tři mají trigeminovou komponentu. Posouzení kvality života je dnes součástí algoritmů používaných ke zhodnocení závažnosti onemocnění, účinnosti léčby nebo porovnání různých léčebných modalit. Řada diagnostických postupů zhodnotí závažnost onemocnění, ne vždy výsledky korelují s kvalitou života tak, jak ji vnímá pacient.