Projekt

Podpora Ph.D. studentů Fakulty zdravotnických studií

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií
Řešitel:Mgr. Zuzana Červenková
Interní spoluřešitelé:Mgr. Eva Hlaváčková Ph.D.
Mgr. Hana Ochtinská
Mgr. Kristýna Šoukalová
Mgr. Eva Šalanská
Mgr. Iveta Černohorská

Projekt navazuje na předchozí projekty SGS. Jeho cílem je podpora studentů doktorského studijního programu Ošetřovatelství na FZS UPa. Je zaměřen na ošetřovatelství a porodní asistenci, na kvalitu a bezpečí zdravotní péče, na kvalitu života pacientů s vybraným onemocněním, na copingové strategie v porodnictví a na ověření znalostí pacientů s vybraným onemocněním.