Projekt

Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:doc. Mgr. Jiří Kubeš Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. PhDr. Milena Lenderová CSc.
doc. Mgr. Martin Čapský Ph.D.
Mgr. Zbyněk Vydra Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Panoch Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Marek Ph.D.

Projekt je zaměřen na všestrannou podporu vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie (30 osob). Uspořádáme cyklus kolokvií s hosty, jeden až dva workshopy, podpoříme jejich zahraniční výzkumy a účast na konferencích. Opět se budou podílet na tvorbě našich vědeckých časopisů a očekáváme, že své aktivity přetaví v publikování vědeckých studií. Očekáváme, že tři doktorandi obhájí své disertační práce. Do projektu jsou zapojeni rovněž nadaní studenti magisterského programu Kulturní dějiny, u nichž jsou předpoklady k vědecké nebo organizační práci (14 osob). Ty podpoříme ve tvorbě jejich prvních odborných studií, s nimiž by se mohli přihlásit do studentské vědecké konference, jež se v oboru historie koná každoročně.